લસણની બજાર: વરસાદની જરૂરિયાતને કારણે હાલ લસણના ભાવ વધવા નહિવત

હાલ લસણની બજારમાં સરેરાશ ભાવ બે તરફી વધઘટે અથડાય રહ્યાં છે. ગુજરાત સહિત દેશનાં મોટા ભાગનાં રાજ્યોમાં હાલ વરસાદની ખાધ …

વધુ વાંચો