અમારો સંપર્ક

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
TMB%2Blogo n


Gujarat Bajar Bhav એ એક બ્લોગ છે જ્યાં આપણે કૃષિ બજાર સમાચાર અને APMC (Agricultural produce market committee) ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ માર્કેટ ભાવ સંબંધિત પોસ્ટ જોવા મળશે.

Phone: +91 76006 94425

જો તમને અમારા તરફથી કોઈ પ્રતિસાદ ન મળે તો… તો નીચે દર્શાવેલ ફોર્મ દ્વારા અમારો સંપર્ક કરો…

______________________________
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now