અમારો સંપર્ક

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ગુજરાત બજાર ભાવ – આધુનિક ખેતીવાડી કેન્દ્ર

ગુજરાત બજાર ભાવ આધુનિક ખેતીવાડી કેન્દ્રમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. જો તમને ખેતી સંબંધિત કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા હોય તો તમે નીચે આપેલ માહિતી દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

  • કૃષિ સમાચાર
  • હવામાન સમાચાર
  • માર્કેટયાર્ડ લાઈવ બજાર ભાવ
  • સરકારી ખેડૂત યોજનાની માહિતી
  • હવામાન માટે ઉપગ્રહ છબીઓ
  • લાઈવ દૈનિક કૃષિ સમાચાર

જો તમને ઉપરોક્ત મુદ્દાઓ સાથે કોઈ સમસ્યા હોય અથવા અન્ય કોઈ માહિતીની જરૂર હોય, તો તમે નીચે આપેલ માહિતીનો ઉપયોગ કરીને અમને ઇમેઇલ અથવા મેસેજ કરી શકો છો.


તમે નીચે આપેલ ઈમેલ પરથી તમારો કોઈ પ્રશ્ન અમને ઈમેલ કરી શકો છો…

gujaratbajarbhav@gmai.com

તમે નીચે આપેલા સોશિયલ મીડિયા દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો…

FacebookInstagramTelegramYouTubeWhatsApp

ફોર્મ ભરીને અમારો સંપર્ક કરો…

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name

પ્રિય ખેડૂતમિત્રો, જો તમે ઉપર આપેલ તમામ રીતે અમારો સંપર્ક કરી શકશો, તો તમે કોઈપણ ચિંતા વગર, ગમે ત્યારે ગમે ત્યાંથી અમારો સંપર્ક કરી શકો છો, આભાર.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now