તુવેર અને તુવેરદાળમાં નવી આવકો વધતા તુવેરના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ

Tuvar dal prices stable

તુવેર અને તુવેરદાળમાં સતત તેજીએ આખરે ખમૈયા કર્યા છે. ક્ણાટક્ના ગુલબર્ગના મથકે નવી તુવેરની ર૦ થી રપ ગૂણીની આવકોનો પ્રારંભ …

વધુ વાંચો