કપાસમાં સારી કવોલીટોની અછત વધતાં સતત ભાવમાં વધારો

GBB cotton market yard bedi 1

દેશની રૂની આવક બુધવારે થોડી વધીને અઢી લાખ ગાંસડી આસપાસ રહી હતી. જુદી જુદો એજન્સીઓ પાસેથી મળેલા રિપોર્ટ અનુસાર બુધવારે …

વધુ વાંચો

કપાસમાં સારી કવોલીટીની અછત વધતાં કપાસના ભાવમાં સુધારો

GBB cotton1

દેશની રૂની આવક સોમવારે ઘટી હતી. આધારભૂત સૂત્રોના અનુમાન અનુસાર આવક સવા બે લાખ ગાંસડી આસપાસ રહી હતી ખાસ કરીને …

વધુ વાંચો

close