ગુજરાતમાં મિલોની માંગની લેવાલી સારી હોવાથી મગફળીના ભાવમાં ઉછાળો

મગફળીની બજારમાં મજબૂતાઈનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. મગફળીની વેચવાલી ઓછી છે અને પિલાણ મિલોની ખોળની તેજી પાછળ લેવાલી સારી …

વધુ વાંચો