હાલ પરપ્રાંત કપાસની આવકથી કપાસના ભાવમાં ઘટાડો, ક્યારે વેચવો કપાસ ?

GBB cotton market price 100

વૈશ્વિક બજારમાં રૂના ભાવ તૂટતા તેની અસરે સ્થાનિક સ્તરે કપાસ બજારમાં મણે રૂ. ૨૫-૩૦નો ઘટાડો જોવાયો હતો, પીઠાઓમાં કપાસની ૧.૮૪ …

વધુ વાંચો

close