ડુંગળીમાં આવકો ઘટતા ડુંગળીના ભાવમાં સુધારો જોવા મળ્યો જાણો ખેડૂતોને કેટલો મળ્યો ભાવ

onion price hike in gujarat due to onion income decrease

ડુંગળીના ભાવ: ડુંગળીની બજારમા મજબૂતાઈ જોવા મળી હતી. સમગ્ર દેશમાં ડુંગળીની આવકો ઘટી હોવાથી તેજી આવી હતી. ગુજરાતમાં ડુંગળીનાં ભાવમાં. …

વધુ વાંચો

ડુંગળીના ભાવ: ડુંગળીના વેપારમાં ઘટાડો આવતા ભાવમાં ઘટાડો, જાણી લો ભાવ

onion price decrease due to onion trade decline

ડુંગળીની બજારમાં ઓછી આવક વચ્ચે પણ ભાવમાં રૂ.૧૦થી ૨૦નો ઘટાડો થયો હતો. ડુંગળીમાં અત્યારે નિકાસ વેપારો નથી અને બીજી તરફ …

વધુ વાંચો

ગુજરાતમાં સરકારની ડુંગળીની ખરીદી શરૂ થવાને કારણે ડુંગળીના ભાવ માં સુધારો…

GBB onion market 21

રવી ડુંગળી નીકળવાના સમયે ભાવ ખાડે ગયેલ હતા. એમાંય તૌક્તે વાવાઝોડાએ ભાવનગર-મહુવા પંથકની ખેતરોમાં પડેલ લાલ અને સફેદ ડુંગળીનો દાટ …

વધુ વાંચો