બિયારણ ક્વોલિટોની મગફળીમાં હવે લોકલ વેપારીની માંગ વધી

મગફળીની બજારમાં મિશ્ર માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. બિયારણ ક્વોલિટીની સારી મગફળીમાં સાઉથનાં વેપારીની લેવાલી પૂરી થયા બાદ હવે લોકલ …

વધુ વાંચો