સૌરાષ્ટ્રમાં લસણના ભાવ નીચા હોવાથી ભાવમાં વધારો

લસણ બજારમાં સરેરાશ ભાવ નીચા બોલાય રહ્યા છે. વર્તમાન સંજોગોમાં દેશાવરની તુલનાએ સૌરાષ્ટ્રનાં લસણનાં ભાવ નીચા છે અને તાજેતરમાં ભાવ બહુ …

વધુ વાંચો