માવઠાંથી મોટા નુકસાનનો ખેડૂતોનો દાવો, વધુ સરકારી સહાયની માગ

gujarat farmers claim huge crop damage

નવેમ્બરના અંતે માવઠાને કારણે રાજ્યભરમાં અનેક પાકોને નુકસાન થયુ છે. પરંતુ ૩૩ ટકાથી નીચેનું નુકસાન ખેડૂતોને ભોગવવાનો વારો આવશે. સમગ્ર …

વધુ વાંચો

સરકાર દ્વારા માવઠાથી નુકસાનીનો સર્વે શરૂ આ વિસ્તારને લાભ નહીં મળે

unseasional rain crop damage sarvey for farmer agricultre field

ક્મોસમી માવઠાએ અનેક ખેડૂતોના પાકને અને ખેતીએ પાયમાલ કરતા સરકાર દ્વારા નુકસાન માટેના સર્વેના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે છતાં અમુક …

વધુ વાંચો

close