ઉત્તર ગુજરાત એરંડામાં ચોમાસાના કારણે આવકમાં ઘટાડો જાણો 1 મણના ભાવ

castor price down due to monsoon castor income in Gujarat

એરંડાના ભાવ: એરંડામાં સારૂ ચોમાસું અને ઘટતી આવક બંને કારણો સામ-સામા હોઇ હાલ ભાવ ઘટાડો ચાલી રહ્યા છે જો કે …

વધુ વાંચો

ગુજરાતમાં એરંડાના ભાવ વધવાની પુરેપુરી સંભાવના, ક્યારે એરંડા વેચવા?

GBB castor market price 10

એરંડાના ભાવ મણના ૧૨૦૦ રૂપિયા આસપાસ છેલ્લા દોઢ મહિનાથી ચાલી રહ્યા છે. જે ખેડૂતોને પૈસાની જરૂર હતી તેઓએ એરેડા વેચીને …

વધુ વાંચો

ગુજરાતમાં એરંડાના ભાવમાં આવશે ઘટાડો, સારા ભાવ મેળવવા ખેડૂતોને જોવી પડશે આટલી રાહ

GBB castor market 6

ગુજરાતમાં છેલ્લા એક મહિનાથી લગભગ તમામ પીઠાઓ બંધ છે તેમ છતાં ગુજરાતની તમામ એરંડાનું પિલાણ કરતી મિલોને જોઈએ તેટલાં એરંડા …

વધુ વાંચો

close