પ્રિમિયમ કવોલીટીના કપાસની અવાક સતત ઘટતા સારા કપાસના ભાવમાં ઉછાળો

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

કપાસમાં સારી કવોલીટી અને મિડિયમ-હલકા વચ્ચેનો તફાવત વધતો જાય છે. સૌરાષ્ટ્રના કપાસના બ્રોકરના જણાવ્યા અનુસાર એકદમ સારી કવોલીટીનો કપાસ બુધવારે રૂ.૧૦ થી ૧૫ ઊંચા ભાવે પણ ખપતો હતો કારણ કે આવક દિવસેને દિવસે ઘટતી જાય છે અને બજારમાં સારી કવોલીટીના કપાસ ગોત્યા જડતાં નથી.

જીનર્સોને હાલ સારી કવોલીટીના રૂના ઓર્ડરો પૂરા કરવાના હોઇ સારી કવોલીટી મળે તો ઊંચા ભાવે પણ કપાસ ખરીદવા જીનર્સો તૈયાર છે. આજે સારી કવોલીટીના લોકલ કપાસના જીનપહોંચ રૂ.૧૭૮૦ થી ૧૭૯૦ ઊંચા ભાવે છે.

મહારાષ્ટ્રના પ્રિમિયમ કપાસના ઊંચામાં રૂ.૧૭૩૦ થી ૧૭૩૫ અને આંધ્ર-કર્ણાટકના સારા કપાસના રૂ.૧૭૨૫ થી ૧૭૩૫ બોલાતા હતા. હલકા અને મિડિયમ કપાસના ભાવ ટકેલા હતા.

કડીમાં મહારાષ્ટ્રના કપાસની આવક ધીમે ધીમે ઘસાતી જાય છે ખાસ કરીને ફરધર કપાસની કવોલીટી બહુ જ નબળી હોઇ તા.૨૦મી જાન્યુઆરી પછી ગુજરાતમાં મહારાષ્ટ્રનો કપાસ બહુ જ ઓછો મળશે તેવી ધારણા છે. કડીમાં આજે કપાસમાં રૂ.૩ થી ૫ નરમ હતા.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment