ભારત સરકારે ખેડૂતોને રવીપાક માટે ખાસ ખાતર સબસીડી જાહેર કરી

government fertilizer subsidy for India farmers

નવી દિલ્હી ખાતે પ્રધાનમંડળે ર૦ર૩-ર૪ની રવી સિઝન માટે પોષક તત્ત્વોવાળા ખાતર માટે રૂ.૨૨,૩૦૩ કરોડની સબસિડી મંજૂર કરી છે. હાલમા ફર્ટિલાઈઝરના …

વધુ વાંચો

close