ડુંગળીમાં વેચવાલી વધતી ઊંચી સપાટીથી ભાવમાં ધરખમ ઘટાડો

ડુંગળીમાં આવકો વધી રહી હોવાથી ભાવમાં પણ સરેરાશ ઘટાડાનો દોર જોવા મળી રહ્યો છે. નાશીક અને ગુજરાતમાં વિવિધ મંડીઓમાં નવી …

વધુ વાંચો

ડુંગળીમાં માંગ વધવા સામે આવકો ન આવતા ભાવમાં સુધારો

ડુંગળીની બજારમાં ઘટ્યાં ભાવથી આજે ફરી સુધારો હતો. દેશમાં ડુંગળીની માંગ હાલ વધી છે અને સામે આવકો ખાસ ન હોવાથી …

વધુ વાંચો

નવી ડુંગળીની આવક વધતા ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ રહેશે

ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાનમાં નવી ડુંગળીની આવકો વધી રહી હોવાથી ડુંગળીનાં ભાવમાં એકધારો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. ડુંગળીની બજારમાં હાલ …

વધુ વાંચો