મગફળીમાં વેચાણ ઘટ્યું અને લેવાલી વધતા ભાવ મજબૂત

GBB peanuts zoom

મગફળીમાં વેચવાલી ઘટી રહી છે અને લેવાલી સારી છે. પિલાણ મિલો અને દાણાવાળાની સાથે સારી ક્વોલિયીમાં બિયારણવાળાની ધૂમ ખરીદી છે. …

વધુ વાંચો

પિલાણ મગફળીમાં લેવાલીને કારણે મણે ભાવમાં સુધારો

GBB groundnut market 17

મગફળીમાં સરેરાશ મજબૂતાઈનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. પિલાણ ક્વોલિટીમાં હાલ ઘરાકી સારી છે અને બીજી તરફ બિયારણવાળાની જીણી મગફળીમાં …

વધુ વાંચો

મગફળીમાં આવકો ઘટવા લાગતા ભાવમાં મજબૂતાઈ

GBB groundnut market 16

મગફળીમાં ગામડા મક્કમ બની રહ્યાં છે અને રાજકોટ-ગોંડલ સહિતનાં પીઠાઓમાં નવી આવકો ઓછી થવા લાગી છે. બીજી તરફ ઉનાળુ વાવેતર …

વધુ વાંચો

close