મગફળીમાં વેચાણ ઘટ્યું અને લેવાલી વધતા ભાવ મજબૂત

મગફળીમાં વેચવાલી ઘટી રહી છે અને લેવાલી સારી છે. પિલાણ મિલો અને દાણાવાળાની સાથે સારી ક્વોલિયીમાં બિયારણવાળાની ધૂમ ખરીદી છે. …

વધુ વાંચો

પિલાણ મગફળીમાં લેવાલીને કારણે મણે ભાવમાં સુધારો

મગફળીમાં સરેરાશ મજબૂતાઈનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. પિલાણ ક્વોલિટીમાં હાલ ઘરાકી સારી છે અને બીજી તરફ બિયારણવાળાની જીણી મગફળીમાં …

વધુ વાંચો

મગફળીમાં આવકો ઘટવા લાગતા ભાવમાં મજબૂતાઈ

મગફળીમાં ગામડા મક્કમ બની રહ્યાં છે અને રાજકોટ-ગોંડલ સહિતનાં પીઠાઓમાં નવી આવકો ઓછી થવા લાગી છે. બીજી તરફ ઉનાળુ વાવેતર …

વધુ વાંચો