ગુજરાતમાં હવે મગફળીની અવાક ઘટવાના એંધાણ, મગફળીના ભાવમાં આવ્યો ઉછાળો

GBB groundnut market price 42

મગફળી અને સીંગદાણાની બજારમા ભાવ અથડાય રહ્યાં છે. મગફળીની વેચવાલી એકદમ ઓછી થવા લાગી છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતમાં આવકો ગત સપ્તાહની તુલનાએ રપ ટકા જેવી કપાય ગઈ છે અને હવે ત્યાં વધે તેવા ચાન્સ બહુ ઓછા છે. મોટા ભાગનાં સેન્ટરમાં આવકો હવે ઘટવા લાગશે. કચ્છ માર્કેટયાર્ડ બજાર ભાવ સૌરાષ્ટ્ર માર્કેટયાર્ડ બજાર ભાવ ઉત્તર ગુજરાત … Read more