ગુજરાતમાં હવે મગફળીની અવાક ઘટવાના એંધાણ, મગફળીના ભાવમાં આવ્યો ઉછાળો

મગફળી અને સીંગદાણાની બજારમા ભાવ અથડાય રહ્યાં છે. મગફળીની વેચવાલી એકદમ ઓછી થવા લાગી છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતમાં આવકો …

વધુ વાંચો