દેશ અને ગુજરાતમાં કપાસની આવક વધતા કપાસના ભાવ ઘટ્યા

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

દેશમાં કપાસની આવક બુધવારે થોડી વધીને પપ થી પ૬ લાખ મણની એટલે કે ૨.૩૫ થી ૨.૪૦ લાખ ગાંસડીની નોંધાઇ હતી. ઉત્તર ભારતના રાજ્યોમાં કપાસની આવક વધતી અટકી જતાં કપાસના ભાવ આજે ઉત્તર ભારતમાં સુધર્યા હતા.

દરેક સેન્ટરમાં કપાસના ભાવ ઊંચામાં રૂ.૧૧૮૦ થી ૧૧૯૦ સુધી બોલાતા હતા. ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને તેલંગાનામાં કપાસની આવક ટકેલી હતી અને ભાવ પણ ટકેલા હતા.


ગુજરાતના માર્કેટયાર્ડોમાં કપાસની આવક થોડી વધીને ૩.૧૦ લાખ મણની હતી અને ગુજરાતમાં કપાસ ભાવ આજે દરક સેન્ટરમાં લગભગ ટકેલા હતા. દેશાવરના કપાસની આવક પણ કડી સહિત દરેક સેન્ટરમાં ટકેલી હતી.

ગુજરાત કપાસના બજાર ભાવ સમાચાર:

સૌરાષ્ટ્રમાં નવા કપાસની આવક વધીને ર.૨૫ લાખ મણની હતી સૌરાષ્ટ્રમાં નવા કપાસના ભાવ નીચામાં રૂ.૧૦૨૫ થી ૧૦૫૦ અને ઊંચામાં રૂ.૧૧૫૦ થી ૧૧૪૭૫ ભાવ હતા જ્યારે જૂના કપાસની ૧૨૦૦ મણની આવક હતી અને ભાવ રૂ.૯૫૦ થી ૧૧૨૫ હતા.


કપાસના અગ્રણી બ્રોકર જણાવ્યું હતું કે આજે કપાસમાં કોઇ મોટી વધ-ઘટ નહોતી પણ ગામડે બેઠા ખેડૂતોની પક્કડ જોતાં કપાસના ભાવ ગમે ત્યારે રૂ.૧૨૦૦ની સપાટીને કૂદાવી જાય તેવું વાતાવરણ દેખાવવા લાગ્યું છે.

ગામડે સારા કપાસ પર ખેડૂતોની મજબૂત પક્કડ છે. હાલ બધાને નબળો અને મિડિયમ કપાસ વેચી નાખવો છે પણ સારો કપાસ કોઇને વેચવો નથી.


જીનપહોંચ કપાસના સારી ક્વોલીટીમાં ભાવ ટકેલા હતા. જીનપહોંચ કપાસમાં એકસ્ટ્રા સુપર ક્વોલીટી એટલે કે ૩૫ ઉપરના ઉતારા અને ૧૦ ટકા નીચે હવા ધરાવતાં કપાસના રૂ।.૧૧૮૦ થી ૧૧૮૫ બોલાતા હતા.

એવરેજ સુપર કવોલીટીના રૂ.૧૧૫૫ થી ૧૧૬૦, મિડિયમ કવોલીટીના રૂ.૧૧૩૦ થી ૧૧૪૦ અને એકદમ એવરેજ કવોલીટીના રૂ.૧૧૦૫ થી ૧૧૨૦ના ભાવ બોલાયા હતા.


કડીમાં મહારાષ્ટ્રના કપાસની આવક ૩૫૦ ગાડી રહી હતી. કડીના અગ્રણી બ્રોકરે જણાવ્યું હતું કે હવે આવક વધવાની કોઈ શક્યતા નથી, એકાદ મહિનો આવીને આવી આવક જળવાયેલી રહેશે.

મહારાષ્ટ્ર કપાસના બજાર ભાવ સમાચાર:

મહારાષ્ટ્રના કપાસના ભાવ રૂ.૧૦૯૦-૧૧૩૦, આંધ્રના કપાસના રૂ.૧૦૭૦-૧૧૧૫, કર્ણાટકના કપાસના ભાવ રૂ.૧૦૮૦-૧૧૪૦ અને કાઠિયાવાડના કપાસના રૂ.૧૧૪૦ થી ૧૧૭૫ બોલાતા હતા. કડીમાં કાઠિયાવાડના કપાસના ભાવ સુધર્યા હતા.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment

close