ગુજરાત યાર્ડમાં હલકા માલની આવકથી મરચાના ભાવમાં સાધારણ નરમાઈ

Chilli price softened modestly due to weak arrivals at Gujarat Yards

મરચાંમાં આ સપ્તાહમાં બજાર સાધારણ નરમ સંરહી હતી. હલકા માલોનું પ્રમાણ જ વધુ હોવાથી ઘરાકી અટકી હતી. ખેડૂતો સારા માલ …

વધુ વાંચો

Chilli price: દિવાળીના કારણે મરચા બજારમાં મંદી, બજાર ખુલતા મરચા ના ભાવમાં ઉછાળાની સંભાવના

chilli market slowdown due to Diwali is likely to see a surge in chilli prices as the market opens

મરચાંમાં આ સપ્તાહમાં એકંદરે સુસ્ત ટકેલું માનસ મરવુ હતું. હાલ દિવાળી ટાંકણે ઘરાકી મંદ છે. નિકાસ વેપાર પણ સાધારણ છે. …

વધુ વાંચો