દેશમાં જવની બજારમાં ધગધગતી તેજીઃ જવાના ભાવ ટૂંક સમયમાં નવી ઊંચાઈએ પહોંચશે

GBB barley market 1

ઘઉંમાં તેજી થાય કે ન થાય, પંરતુ જવની બજારમાં જબ્બર તેજી આવી છે અને ટૂંક સમયમાં જવનાં બજાર ભાવ ઓલટાઈમ …

વધુ વાંચો

close