એરંડામાં પૂનમને કારણે આવકમાં ઘટાડો જાણો એરંડાના ભાવમાં ઘટાડો કે વધારો

castor price Increase due to Poonam castor income

એરંડાના ભાવ: એરંડાની આવક પૂનમને કારણે ઘટતાં પીઠામાં મજબૂતાં જળવાયેલી હતી. એરડાના અગ્રણી ટ્રેડરે જણાવ્યું હતું કે એરેડાની મિલો વધુ …

વધુ વાંચો