ગોંડલમાં મરચાંની હરરાજીના પ્રારંભે રૂ.4100ના ભાવ…

લાલ સૂકું મરચું અત્યારે મસાલા માર્કેટમાં હોટ છે. લાલ મરચાંના વેચાણ માટે સૌરાષ્ટ્રનું ગોંડલ યાર્ડ પ્રમુખ સ્થાને છે. મરચાંનો પાક …

વધુ વાંચો

close