તુવેરના વાવેતરને પ્રોત્સાહન આપવા સરકાર ખેડૂતો પાસેથી બજાર ભાવે તુવેરની ખરીદી કરશે

gujarat govt encourage the farmers to plant tuvar

છેલ્લા ઘણા સમયથી વિવિધ ક્ઠોળના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે. સરકારે ભાવને નિયંત્રણમાં રાખવા વિવિધ પગલાં લીધાં છે. એમાં નિકાસ પર નિયંત્રણો, આયાતમાં વૃદ્ધિ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ભારતમાં વિવિધ ક્ઠોળમાં સૌથી વધુ વપરાશ તુવેરનો થાય છે. આગામી સમયમાં તુવેરની સપ્લાયની સમસ્યા ઊભી ન થાય એ માટે સરકારે ખેડૂતો પાસેથી બજાર ભાવે તુવેરની ખરીદી કરવાનો … Read more

Gujarat લઘુતમ ટેકાના ભાવે ખરીદી તુવેર, ચણા અને રાયડાના ખેડૂતો પાસેથી ખરીદી રજીસ્ટ્રેશન અને તારીખ

tuver, chana, raydo tekana bhav registration

ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા લઘુતમ ટેકાના ભાવે તુવેર, ચાણા અને રાયડાની ખેડૂતો પાસેથી સીધી ખરીદી કરવા માટે ખુશ ખબર અને ટેકાના ભાવ માટેનું રજીસ્ટ્રેશન તથા ખરીદી અને મહત્વની માહિતી જાણવા માટે અમારે સાથે જોડાયેલા રહો. મોદી સરકારે 9 જૂન 2022, ગુરુવારે કેબિનેટ નિર્ણયથી MSPમાં સૌથી વધુ સંપૂર્ણ વધારાની ભલામણ કરી. 14 ખરીફ પાક સહિત 17 … Read more