ગુજરાતના મધ્ય-પૂર્વ તથા દક્ષિણના અમુક સ્થળે હળવાથી મધ્યમ ભારે વરસાદની શકયતા

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

આજે પૂર્વ ગુજરાતના સરહદી વિસ્તારમાં વરસાદો ગતિવિધિમાં વધારો થઈ શકે. દક્ષિણ ગુજરાતના ડાંગ, વલસાડ, સુરત, ભરૂચ, નવસારી, તાપી અને નર્મદા જિલ્લાઓના વિસ્તારોમાં કેટલાક સ્થળોએ હળવા ભારે ઝાપટા તથા એકાદ બે સ્થળોએ હળવો મધ્યમ વરસાદ પડી શકે.

ગુજરાત વરસાદની આગાહી :

મધ્યપ્રદેશ સરહદ લાગુ રાજ્યના જિલ્લાઓ પંચમહાલ, છોટાઉદેપુર, મહેસાણા અને દાહોદ જિલ્લા તથા તેને લાગુ વિસ્તારોમાં કેટલાક સ્થળે હળવા ભારે ઝાપટા તથા અમુક સ્થળોએ હળવો મધ્યમ વરસાદ પડી શકે.

ગુજરાત વરસાદ ના સમાચાર :

ગુજરાતમાં વડોદરા, અમદાવાદ ,આણંદ જિલ્લામાં છૂટા છવાયા હળવા ઝાપટા તથા ઉત્તર પૂર્વના અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, ખેડા જિલ્લાઓમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવા ભારે ઝાપટા પડવાની સંભાવના. બનાસકાંઠા, પાટણ અને આસપાસના વિસ્તારમાં એકાદ બે સ્થળે હળવા ભારે ઝાપટા પડવાની સંભાવના.


સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ ના સમાચાર :

સૌરાષ્ટ્રમાં મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા અને બોટાદ જિલ્લામાં સાવ છૂટા છવાયા સ્થળોએ હળવા ઝાપટા પડી શકે તો જૂનાગઢ, ગિરસોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર અને પોરબંદર જિલ્લામાં કેટલાક સ્થળોએ હળવા ભારે ઝાપટાની સંભાવના.

કચ્છમાં વરસાદ ના સમાચાર :

કચ્છમાં એકાદ બે સ્થળે હળવા ઝાપટા પડવાની સંભાવના.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment