ગુજરાતના માર્કેટયાર્ડમાં ડુંગળીની આવક પર રોકથી ડુંગળીના ભાવમાં ઉછાળો

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ડુંગળીની બજારમાં ભાવ સરેરાશ સુધરી રહ્યાં છે ત્યારે ડુંગળીની બજારમાં નીચી સપાટી પર ભાવ બે તરફી અથડાય રહ્યાં છે. સફેદની બજારમાં ઘટાડાન બ્રેક લાગી છે. આગામી દિવોસમાં સફેદની આવક ઓછી થાય તો જ બજારમાં સુધારો આવે તેવી ધારણાં છે, એ સિવાય ભાવ નીચ સપાટી પર અથડાયા કરે તેવી પૂરી સંભાવનાં છે.

મહુવા માર્કેટયાર્ડમાં સફેદ ડુંગળીની આવકો સોમવારથી દૈનિક એક લાખ ગુણીથી વધુ પર પ્રતિબંધ મૃક્યો છે. અને આવકો ઉપર કાપ મુક્તા ભાવ આપોઆપ સુધરે તેવી સંભાવનાં દેખાય રહી છે.

મહુવામાં લાલ ડુંગળીની ૧૫૪૫૦ થેલીની આવક સામે ભાવ રૂ.૩૧થી ર૪૬નાં હતાં. જ્યારે સફેદમાં ૧.૮૨ લાખ થેલીની આવક સામે ભાવ રૂ.૫૧થી ૧૭૮નાં ભાવ હતાં.

ગોંડલમાં લાલ ડુંગળીની ૭૧૦૦ કટ્ટાની આવક સામે ભાવ રૂ.૨૧થી ૧૮૬ અને સફેદમાં ૭૯૫૦ કટ્ટાની આવક સામે ભાવ રૂ.૪૧થી ૧૦૭નાં હતાં.

રાજકોટમાં ત્રણ હજાર ક્વિન્ટલની આવક સામે ભાવ રૂ.૨પથી ૧૭૧નાં જોવા મળ્યાં હતાં.

આગામી દિવસોમાં બજારમાં જો આવકોમાં કાપ મુકાશે તો આપોઆપ ભાવ સુધરી જાય તેવી સંભાવનાં છે. નબળી ક્વોલિટીની ડુંગળીની આવકો બંધ થશે તો સારી ક્વોલિટીની બજારો આપોઆપ ઉપર આવશે. સફેદ ડુંગળીની બજારમાં પંદરેક દિવસ બાદ સુધારો આવી શકે છે.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment