ઘઉંના ભાવમાં બે તરફથી અથડામણ, સુપર ક્વોલિટીમાં ખેડૂતોને સારા ભાવ મળશે

GBB wheat market 13

ઘઉં બજારમાં ભાવ બે તરફી વધઘટે અથડાય રહ્યાં છે. નવા ઘઉંની આવકો ધારણાં મુજબ વધતી ન હોવાથી હજી બાયરોની લેવાલી ઠંડી છે, પરતુ સુપર ક્વોલિટીનાં ઘઉં જે સેન્ટરમાં આવે છે ત્યાં ભાવ સારા બોલાય રહ્યા છે. સુપર ક્વોલિટીની આવકો બહુ જૂજ જ આવે છે અને તેનાં ભાવ ગણાય નહીં, પરંતુ વેપારો થાય છે અને આવા … Read more

ઘઉંમાં મોટી હલચલ: ખેડૂતોને ઘઉંના ભાવમાં હજી સુધારો થવાની ધારણાં

GBB wheat market 8

ઘઉંમાં છેલ્લા એક સપ્તાહથી મોટી ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. ઘઉંમાં વૈશ્વિક બજાર ની અપડાઉન પાછળ લોકલ બજારો પણ વધી રહી છે. આગામી દિવસોમાં ઘઉંની બજારમાં આવી જ વધઘટ ચાલુ રહે તેવી ધારણાં છે. ઘઉનાં ભાવ માં આજે સરેરાશ ઘટ્યાં ભાવથી ક્વિન્ટલે રૂ.૧૦થી ૨૦નો સુધારો હતો. પીઠાઓમાં બે-પાંચ રૂપિયા વધ્યાં હતાં. નવા ઘઉંની આવકો આજે … Read more