મગફળીમાં બિયારણ ની ઘરાકી વધવા થી, સારા ભાવ ની આશા

GBB groundnut market 13

ખરીફ મગફળીના ખેડૂતોને સારા ભાવ મળ્યા હોઇ અને પાણીની સગવડ સારી હોઈ ઉનાળુ સીઝનમાં સ્વભાવિક રીતે જ ખેડૂતોની પહેલી પસંદ મગફળીનું વાવેતર કરવાની રહેશે. હવે મગફળીનું બિયારણ ખરીદવાની સીઝન ચાલુ થઈ ચૂકી છે. ખરીફ સીઝનમાં પાછોતરા વરસાદને કારણે મોટાભાગના ખેડૂતોની મગફળી બગડી ચૂકો હોઇ ખેડૂતો પાસે બિયારણની મગફળી રહી નથી. બિયારણની મગફળીના વેપાર કરનારા એગ્રો … Read more