ભારતમાં કપાસના વાવેતર અને વરસાદ ના નુકશાનથી કપાસ ના ભાવ માં ફરી ઉછાળો

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ન્યુયોર્ક કપાસનો વાયદો સુધરતાં અને વાવેતર ઘટાડા સાથે મધ્યપ્રદેશ-મહારાષ્ટ્રમાં કપાસના ઊભા પાકને ભારે વરસાદથી નુકશાની થયાના સમાચારે પંજાબ-હરિયાણામાં ખુલતામાં જ કપાસમાં મણે રૂ.૧૫ થી ૨૦ સુધર્યા હતા.

CCI કપાસ ના ભાવ :

સીસીઆઇઈ દ્વારા છેલ્લા બે દિવસથી રૂના ભાવ ટકેલા રાખવામાં આવતાં હોઇ તેની અસરે કપાસમાં સુધારો મર્યાદિત હતો. વાવેતર ઘટાડો અને ઊભા પાકમાં નુકશાન થયાના સમાચારે કપાસમાં મણે રૂ.૩૫ થી ૪૦ વધવા જોઈએ પણ વધારે ઓછો થયો હતો. દેશાવરમાં એવરેજ કપાસમાં મણે રૂ.૧૦ થી ૨૦ વધ્યા હતા.

ભારતમાં કપાસ નું વાવેતર :

દેશાવરમાં કપાસના ઊભા પાકમાં બગાડ અને વાવેતર ઘટાડાના સમાચારને પગલે કપાસમાં ખેડૂતો મક્કમ બન્યા હતા. રૂના ભાવ સતત વધી રહ્યા હોઇ જીનર્સોની ડીમાન્ડ હજુ ચાલુ હોઇ કપાસ ઊંચા ભાવે ખપી જાય છે. આજે સતત બીજે દિવસે કપાસના ભાવમાં મણે રૂ.રપ વધ્યા હતા.


કપાસ ના બજાર ભાવ :

કપાસના અગ્રણી બ્રોકરના જણાવ્યા પ્રમાણે આજે જીનપહોંચ કપાસના ઊંચામાં વધીને રૂ.૧૫ થી રપ વધીને રૂ.૧૭૩૫ થી ૧૪૭૫૦ બોલાતા હતા. ગામડે બેઠા પણ હવે ખેડૂતો આજે રૂ.૧૭૫૦ બોલવા લાગયા હતા.

સૌરાષ્ટ્ર કપાસ ના ભાવ :

સૌરાષ્ટ્રના યાર્ડોમાં આજે રાજકોટ,અમરેલી અને સાવરકુંડલા કપાસની આવક હતી. સૌરાષ્ટ્રમાં કુલ કપાસની આવક ૧૨૧૫ મણની હતી. કપાસનો ભાવ રાજકોટમાં ઊંચામાં રૂ.૧૭૮૯, અમરેલીમાં રૂ.૧૭૫૦ અને સાવસ્કુંડલામાં ઊંચામાં રૂ.૧૭૭૫ હતો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment