ગુજરાતમાં ડુંગળીના ભાવમાં તોતિંગ વધારો, ભાવ રૂ.૬૦૦ થી ૪૦૦ થવાની પુરેપુરી ધારણા

GBB onion market price 30

ડુંગળીનો બજારમાં ભાવમાં સુધારાની ગતિ ચાલુ છે. ચોમાસામાં પાછોતરા ભારે વરસાદને પગલે ડુંગળીનાં પાકમાં બગાડ મોટો થયો છે. સ્ટોકમાં પડેલી ડુંગળીમાં પણ બગાડ ૫૦ ટકા ઉપર થયો હોવાથી હાલ માલની આવકો ઓછી છે. પરિણામે ડુંગળીનાં ભાવમાં મણે રૂ.૧૦૦ની તેજી આવી ગઈ છે. commodity market of onion price rise sharply agriculture in Guajrat due to nasik … Read more