કેળા ઉગાડતા પ્રખ્યાત પ્રદેશ જલગાંવના ખેડૂતો કેમ નારાજ છે?

કેળાના ઉત્પાદન માટે પ્રખ્યાત જલગાંવ જિલ્લાના ઘણા વિસ્તારોમાં પાણીની કટોકટી સર્જાઈ છે. જેની અસર કેળાની ખેતી (બનાના ફાર્મિંગ) પર જોવા …

વધુ વાંચો