વિદેશી કપાસના વાયદા બજારોની તેજી આવતા કપાસના ભાવમાં આવ્યો ઉછાળો

GBB cotton market 76

ન્યુયોર્ક રૂ વાયદો છેલ્લા ત્રણ દિવસથી સતત વધી રહ્યો હોઇ અને બેન્ચમાર્ક ડિસેમ્બર વાયદો ૮૯ સેન્ટ ઉપર જતાં અહીં કપાસ-રૂ બજારમાં મજબૂતી જોવા મળી હતી. વળી સીસીઆઈએ બુધવારે અને ગુરૂવારે બે દિવસ રૂમાં ખાંડીએ રૂ.૨૦૦ થી ૪૦૦નો વધારો કરતાં તેની પણ અસર કપાસની બજાર પર જોવા મળી હતી. કપાસના ભાવ અને વાવેતર (cotton price and … Read more