કપાસની સારી કવોલીટીમાં લાંબાગાળે ભાવ સુધરવાની આશા

GBB cotton market 24

કપાસના ભાવમાં ગત્ત સપ્તાહ દરમિયાન સાવ નજીવી વધ-ઘટ જોવા મળી હતી. સમગ્ર ગુજરાતમાં આખું અઠવાડિયું કપાસના ભાવ ઊંચામાં રૂ.૧૧૨૫ થી …

વધુ વાંચો