કપાસમાં મંદીથી સારી કવોલીટીના કપાસમાં ભાવ ફરી જોવા મળશે

GBB cotton market 46

કપાસના ભાવ ગત્ત સપ્તાહે મણે રૂ।.૨૦ થી રપ ઘટયા હતા. એકધારા ભાવ વધારા પછી કપાસના ભાવ અટકી જવા તે સામાન્ય …

વધુ વાંચો