કપાસમાં મંદીથી સારી કવોલીટીના કપાસમાં ભાવ ફરી જોવા મળશે

GBB cotton market 46

કપાસના ભાવ ગત્ત સપ્તાહે મણે રૂ।.૨૦ થી રપ ઘટયા હતા. એકધારા ભાવ વધારા પછી કપાસના ભાવ અટકી જવા તે સામાન્ય બાબતે છે કારણ કે રૂના ભાવ ૩૫૬ કિલોની ખાંડી દીઠ રૂ।.૪૦,૦૦૦ થી વધીને રૂ.૪૪,૦૦૦ થયા બાદ તેમાં રૂ।.૧૦૦૦નો ઘટાડો થઇ ભાવ રૂ।.૪૩,૦૦૦ થતાં જીનરોની લેવાલી ઘટી જતાં કપાસના ભાવ ગત્ત સપ્તાહે ઘટયા હતા. કપાસિયા તેલના … Read more