ગુજરાતમાં કપાસની નવી સિઝનમાં કપાસ બિયારણની અછત થવાની સંભાવના

Gujarat Cotton seed shortage

ભારતમાં આગામી સિઝનમાં કપાસના બિયારણની તીવ્ર અછત જોવા મળી શકે છે કારણ કે ઉધોગના અનુમાન મુજબ આ વર્ષે ઉત્પાદનમાં ૩૦થી …

વધુ વાંચો

close