કપાસમાં જરૂરિયાત વધતામાં ભાવ સુધારો, કપાસ વેચવો કે નહીં ?

કપાસના ભાવ ગત્ત સપ્તાહે કહ્યું તેમ સુધર્યા છે. વિતેલા સપ્તાહ દરમિયાન કપાસના ભાવમાં મણે રૂ.૪૫ થી ૫૦નો સુધારો જોવા મળ્યો …

વધુ વાંચો

કપાસમાં સારી કવોલીટોની અછત વધતાં સતત ભાવમાં વધારો

દેશની રૂની આવક બુધવારે થોડી વધીને અઢી લાખ ગાંસડી આસપાસ રહી હતી. જુદી જુદો એજન્સીઓ પાસેથી મળેલા રિપોર્ટ અનુસાર બુધવારે …

વધુ વાંચો

કપાસમાં સારી કવોલીટીની અછત વધતાં કપાસના ભાવમાં સુધારો

દેશની રૂની આવક સોમવારે ઘટી હતી. આધારભૂત સૂત્રોના અનુમાન અનુસાર આવક સવા બે લાખ ગાંસડી આસપાસ રહી હતી ખાસ કરીને …

વધુ વાંચો

સારા કપાસની અવાક બંધ થતા ભાવમાં સુધારો, કપાસ વેંચવો કે રાખવો ?

દેશભરમાં સારી કવોલીટીના ક્પાસ સીસીઆઇની ખરીદોમાં જવા લાગતાં હવે જીનર્સોને સારી કવોલીટીના કપાસ ખેડૂતો પાસેથી મળી રહ્યા છે જેને કારણે …

વધુ વાંચો

દેશમાં કપાસની આવક વધી છતાં કપાસમાં ભાવ સુધર્યા

દેશમાં રૂની આવક વધીને પોણા ત્રણ લાખ ગાંસડીએ પહોંચી હતી જો કે કેટલીક એજન્સીઓ આજે ૨.૯૨ લાખ ગાંસડીની આવક બતાવતી …

વધુ વાંચો